Helhetslösningar inom detaljhandel

Allt ifrån nyetablering, hyresförhandling till byggnationstjänster

Helhetslösningar inom detaljhandel

Allt ifrån nyetablering, hyresförhandling till byggnationstjänster

REVELOPMENT

Branschlösningar sedan 2010

I över tolv år har Revelopment levererat branschlösningar till ett stort antal detaljhandelsföretag på nordiska marknaden. Som extern expert med ett starkt vi-fokus ser vi alltid till att finnas till hands när behov uppstår.

Vi erbjuder tjänster såsom hyresförhandlingar, nyetableringar, avvecklingar, byggnation, nedmontering, samt hyreskontraktsadministrering. Med en helhetslösning som få i branschen kan matcha är vi den externa expertisen som blir ett med ditt bolag och levererar bästa möjliga lokaler till bästa möjliga marknadshyror. Därigenom kan du som kund istället fokusera på kärnan i din verksamhet. Vi sköter resten.

Hyresförhandling

Nyetablering

Avveckling

Byggnation

Administration
hyreskontrakt

För dig som vill veta mer

Kontakta oss om ni behöver hjälp att hitta nya butikslokaler, förhandla om era hyresvillkor, se över era hyresavtal, avveckla butiker, montera ner eller bygga butiker. Vi hjälper er att se över hela butiksportföljen, identifiera möjligheter, ta fram en progressiv plan för åtgärder och bevakar hyresavtalen. Med ert bästa för ögonen agerar vi med samma ansvarskänsla som om butikerna vore våra egna

KUNDER & CASE

Våra kunder.

KUNDER & CASE

Våra kunder

Vad våra kunder säger

“Revelopment har både lokal kännedom och stor erfarenhet, två väldigt viktiga punkter för vår verksamhet. Vi har arbetat tillsammans med Revelopment sedan de startade, där de levererar helhetslösningar för oss”
Anders Zanton

Country Manager, Smarteyes

“Med Revelopment som omförhandlar våra hyreskontrakt hjälper de oss att kapa topparna på vår interna arbetsbelastning. Deras arbete präglas av väldigt stor proffsighet och god kunskap, i våra ögon.”
Hans Jepson

Head of Expansion, KappAhl

KONTAKT

Är vi er nya samarbetspartner?

Varje samarbete är unikt.
Kontakta oss så går vi gemensamt igenom er situation och era framtidsplaner.