Våra tjänster

VÅRA TJÄNSTER

Vår kunskap - din förtjänst

Med snabba fötter, stor erfarenhet och ett genomgående ansvarstagande tar vi oss an varje projekt utifrån era specifika behov. Vi har lång erfarenhet inom detaljhandel och ett stort etablerat nätverk i hela Norden. Vi kan bli din externa etableringsavdelning och ta ett helhetsansvar för hyresförhandlingar, nyetableringar, avvecklingar, byggnation m.m.

Tillsammans tar vi kontrollen över etableringsfrågorna, ökar lönsamheten och minimerar riskerna.

Hyresförhandling

Revelopment tar ett helhetsansvar i hyresförhandlingsprocessen: från att verkställa uppsägningen genom hyresförhandlingen och fram tills att ett nytt avtal är på plats. Tack vare våra breda nätverk och omfattande branschkunskap säkerställer vi rätta hyresvillkor för just er. Vi skapar och tar tillvara på alla chanser till att förbättra förutsättningarna för varje enskild butik. Revelopment genomför drygt 100 hyresförhandlingar om året, där många hyreskontrakt förhandlas i förtid. Vi ligger alltid steget före i varje omförhandling.

Nyetablering

Detaljhandelsmarknaden är under ständig utveckling, vilket ger oerhörda möjligheter för oss som är pro-aktiva och lyhörda nog att tidigt fånga upp förändringarna. Som specialister på den nordiska marknaden har Revelopment stor erfarenhet och kunskap kring detaljhandelns unika förutsättningar. Vi minimerar riskerna för feletablering och skapar möjligheter att omlokalisera butiker som ligger bra, men inte perfekt. Vi har välutvecklade kontaktnät, vilket genererar erbjudanden till våra kunder som annars inte finns tillgängliga på den öppna marknaden.

Avveckling

Ibland är avveckling en nödvändig del för att fortsätta utvecklas. Här är Revelopments erfarenhet nästan oumbärlig, då avvecklingar ofta är omfattande och tidskrävande. Vi är vana vid stora avvecklingsuppdrag, där vi jobbar kreativt och målmedvetet för att komma ur hyresavtalen i förtid. Genom våra stora nätverk söker vi nya hyresgäster och förhandlar med varje enskild fastighetsägare och under det senaste året har vi haft totalansvar för hela 130 stycken avvecklingar på den nordiska marknaden. Vårt fokus är att frigöra tid och minimera avvecklingskostnaderna för er.

Byggnation och nedmontering

Revelopment har mångårig erfarenhet av att driva byggprojekt inom detaljhandel, från tom lokal till nyöppning av butik. Vår byggprojektledare har väletablerade samarbeten med erfarna byggteam i hela Norden. Tack vare detta kan vi ta totalansvar för era byggprojekt, oavsett om det gäller nybyggnation eller nedmontering av befintliga butiker. Vi är kostnadseffektiva, lyhörda inför era behov och lämnar inget åt slumpen. Det senaste året har vi varit totalansvariga för drygt 120 stycken byggprojekt i Norden.

Administration hyreskontrakt

Med Revelopment som partner får du som kund värdefulla uppdateringar kring marknadsvillkor när det är dags att säga upp era hyreskontrakt. Vi sköter bench mark-arbetet: med administrering och kontinuerlig rådgivning, samt inför- diskussioner med referenshyror innan kontraktförnyelser. Vi kvalitetssäkrar och adderar värde till alla kunders verksamhet med ett övergripande proaktivt arbete. Alla avtal lagras i vårt molnbaserade system, där vi rapporterar månads- och kvartalsvis till kund.

I dagsläget administrerar vi cirka 500 hyreskontrakt och vi har full kontroll på varje hyreskontrakts löptid för att säkerställa att inga hyreskontrakt förlängs utan att vi tagit chansen att förhandla om villkoren.

Hyresförhandling

Revelopment tar ett helhetsansvar i hyresförhandlingsprocessen: från att verkställa uppsägningen genom hyresförhandlingen och fram tills att ett nytt avtal är på plats. Tack vare våra breda nätverk och omfattande branschkunskap säkerställer vi rätta hyresvillkor för just er. Vi skapar och tar tillvara på alla chanser till att förbättra förutsättningarna för varje enskild butik. Revelopment genomför drygt 100 hyresförhandlingar om året, där många hyreskontrakt förhandlas i förtid. Vi ligger alltid steget före i varje omförhandling.

Nyetablering

Detaljhandelsmarknaden är under ständig utveckling, vilket ger oerhörda möjligheter för oss som är pro-aktiva och lyhörda nog att tidigt fånga upp förändringarna. Som specialister på den nordiska marknaden har Revelopment stor erfarenhet och kunskap kring detaljhandelns unika förutsättningar. Vi minimerar riskerna för feletablering och skapar möjligheter att omlokalisera butiker som ligger bra, men inte perfekt. Vi har välutvecklade kontaktnät, vilket genererar erbjudanden till våra kunder som annars inte finns tillgängliga på den öppna marknaden.

Avveckling

Ibland är avveckling en nödvändig del för att fortsätta utvecklas. Här är Revelopments erfarenhet nästan oumbärlig, då avvecklingar ofta är omfattande och tidskrävande. Vi är vana vid stora avvecklingsuppdrag, där vi jobbar kreativt och målmedvetet för att komma ur hyresavtalen i förtid. Genom våra stora nätverk söker vi nya hyresgäster och förhandlar med varje enskild fastighetsägare och under det senaste året har vi haft totalansvar för hela 130 stycken avvecklingar på den nordiska marknaden. Vårt fokus är att frigöra tid och minimera avvecklingskostnaderna för er.

Byggnation och nedmontering

Revelopment har mångårig erfarenhet av att driva byggprojekt inom detaljhandel, från tom lokal till nyöppning av butik. Vår byggprojektledare har väletablerade samarbeten med erfarna byggteam i hela Norden. Tack vare detta kan vi ta totalansvar för era byggprojekt, oavsett om det gäller nybyggnation eller nedmontering av befintliga butiker. Vi är kostnadseffektiva, lyhörda inför era behov och lämnar inget åt slumpen. Det senaste året har vi varit totalansvariga för drygt 120 stycken byggprojekt i Norden.

Administration hyreskontrakt

Med Revelopment som partner får du som kund värdefulla uppdateringar kring marknadsvillkor när det är dags att säga upp era hyreskontrakt. Vi sköter bench mark-arbetet: med administrering och kontinuerlig rådgivning, samt inför- diskussioner med referenshyror innan kontraktförnyelser. Vi kvalitetssäkrar och adderar värde till alla kunders verksamhet med ett övergripande proaktivt arbete. Alla avtal lagras i vårt molnbaserade system, där vi rapporterar månads- och kvartalsvis till kund.

I dagsläget administrerar vi cirka 500 hyreskontrakt och vi har full kontroll på varje hyreskontrakts löptid för att säkerställa att inga hyreskontrakt förlängs utan att vi tagit chansen att förhandla om villkoren.

KUNDER & CASE

Är vi er nya samarbetspartner?

Varje samarbete är unikt.
Kontakta oss så går vi gemensamt igenom er situation och era framtidsplaner.