TJÄNSTER

Butiksbyggnation

Serviceärenden

Ombyggnation

Nybyggnation

Nedmontering

Butiksbyggnation

Byggbolag finns det många av. Byggprojektledare med spetskompetens inom kommersiella fastigheter däremot, de är unika.

Vare sig du ska nedmontera, återställa eller bygga om dina lokaler så kan du vara lugn i att din kontaktperson på Revelopment vet precis vilka värden som ska säkras och förädlas för er del. Vi har kapacitet och erfarenhet av att hantera stora projekt med kort startsträcka och levererar goda resultat.

Kontakta oss

Vår process

2023
Förberedelse

Vi startar upp med en grundlig genomgång av era behov och projektets förutsättningar. Genom att besiktiga lokalen med våra erfarna underentreprenörer säkerställer vi ett bra underlag för dialogen med fastighetsägaren och en detaljerad projektbudget. Vi kan även hantera kommunikationen med leverantörer och arkitekter för att kartlägga förutsättningar och utmaningar. 

Planering

Vi skapar en detaljerad tidsplan och leveransplan som styr och organiserar varje aktivitet under hela projektets förlopp. Vårt fokus ligger på att säkerställa en strukturerad och effektiv planering för projektets alla faser.

Genomförande

Våra erfarna byggprojektledare leder projektet tillsammans med våra dedikerade underentreprenörer. Vi hanterar all kommunikation med alla inblandade parter och rapporterar regelbundet till er för en effektiv och smidig process. Aktivt närvarande på plats säkerställer vi projektets framsteg. 

Leverans

Efter avslutat projekt deltar vi i slutbesiktningen för att säkerställa att samtliga krav och specifikationer har uppfyllts enligt överenskommen standard. Vår målsättning är att leverera ett resultat som inte bara möter förväntningarna utan överträffar dem.

Flying Tiger, Martin Sörenhag

Martin Sörenhag

Managing Director, Flying Tiger

”Vi är oerhört nöjda med Revelopments arbete. Deras expertis är fantastisk, ibland kommer de med råd som vi inte ens tänkt på själva. Vi känner oss oerhört trygga med att de sköter all vår hyreskontraktsadministration, vi behöver inte ägna en tanke på de uppgifterna.

Revelopment ligger alltid steget före och är helt unika i sitt slag, skulle jag vilja säga. De känns i princip som en kollega, som alltid finns nära till hands och därför är snudd på ovärderliga. De har definitivt varit en bidragande orsak till vårt företags framgångsrika expansion de senaste åren. Att Revelopment har många kunder är tydliga bevis på hur bra de kan sin sak.”

Läs mer om projektet

BYGGPROJEKTLEDNING
MED SPETS

Vi erbjuder ett dedikerat team som i varje uppdrag fokuserar på att skapa värde åt din verksamhet. När det är dags att hitta nya lokaler, omförhandla befintliga hyreskontrakt, bygga om eller nedmontera, finns vi vid din sida. Vi bevakar dina intressen och håller koll, så att du kan släppa etableringsfrågan.

Det finns andra som gör ungefär det vi gör. Men vi vågar påstå att inget annat konsultbolag gör jobbet som vi.

Våra senaste projekt